About Coaching

.....ทำไมเมื่อเราดำเนินชีวิตมาถึงจุดๆหนึ่ง
เราพบว่าเราได้เรียนรู้มากขึ้น
เรารู้มากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น
แต่เรายังคงพบว่าตัวเรานั้น.....

- ไม่มั่นใจในตัวเอง รู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่
- รู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐานซักที
- ขาดกำลังใจที่จะไปถึงเป้าหมายในชีวิต
- มักจะคิดว่าเรายังห่างไกลจากเป้าหมายเหลือเกิน
- เกิดความรู้สึกท้อแท้อยู่บ่อยๆว่าคงไปไม่ถึงเป้าหมาย
- มีหลายอย่างที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง แต่ก็ทำไม่ได้ซักที
- รู้สึกว่าพัฒนาตัวเองไปได้ช้า มองเห็นขีดจำกัด 
- เป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
- ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้

ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงยังคงเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์และเคยสร้างความสำเร็จมาแล้วมากมาย

ความกลัวการเปลี่ยนแปลง ความลังเลใจ ความไม่แน่ใจ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน เป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาได้พยายามที่จะหาเหตุผลและที่มาของมันมาเป็นร้อยๆปีแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่าหลักการด้านจิตวิทยาและการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์นั้น จะนำมาซึ่งวิธีการหรือเครื่องมือทางด้านจิตวิทยาที่จะช่วยทำให้มนุษย์มีสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วขึ้น มีความชัดเจนและมีพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่เขาต้องการได้อย่างเข้มแข็ง ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

จนกระทั่งปี 1960 โลกธุรกิจได้ให้ความสนใจในเรื่องของการโค้ชนักกีฬา และได้มีการดัดแปลงเทคนิคหลายๆอย่างมาใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคากรของบริษัท เทคนิคเหล่านี้ได้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันนี้การ Coaching ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการพัฒนาส่วนบุคคลที่มีการเติบโตสูงที่สุด
ซึ่งถูกใช้กับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ CEOs เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ (เช่น นายแพทย์ นักบัญชี ทนายความ) คนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในอาชีพ หรือคนที่กำลังมีปัญหาชีวิต

 
 

บริษัทชั้นนำมากกว่า 4,000 บริษัทได้เปิดเผยว่า Coaching ในองค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคากรซึ่งนำไปสู่ 

       - การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
       - การทำให้บุคากรมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
       - การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร
       - การสร้างยอดขายได้มากขึ้น เป้าหมายใหญ่ขึ้น

 


สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้สูงขึ้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีองค์กรมากมายที่พยายามใช้เทคนิคการโค้ชในการพัฒนา พนักงานที่เขาต้องการรักษาไว้และเป็นที่ยอมรับในวงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลว่า Coaching นั้น เป็นเทคนิคการเจาะจงที่จะพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล เพิ่มศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพของผู้นำ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กร

 


........มาเรียนรู้กลไกการเปลี่ยงแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการในการสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต การเป็นโค้ชให้กับตัวเองสร้างแรงบันดาลใจ ที่ถาวรจากภายในและพลังที่จะขับเคลื่อนตัวคุณให้คงอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตที่คุณปรารถนา จนทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นมา........


ตัวอย่างความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมกับ Able Coaching

Visitors: 28,909